หน้าหลัก | แนะนำโรงพยาบาล | การบริการ | ห้องพักผู้ป่วย | แพทย์เฉพาะทาง | ติดต่อโรงพยาบาล
   ติดต่อ รพ.แผนที่ตั้ง

Map Location :

View Larger Map

     สถานที่ตั้ง :
                     โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่
                     133 ถนนแก้วนวรัฐ   ตำบลวัดเกต   อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่   50000
     เบอร์โทรศัพท์ :
                     0-5392-1777
     เบอร์โทรสาร :
                     0-53 921-734
     เว็บไซด์ :
                     www.mccormick.in.th
     อีเมลล์ :
                     mchosp@yahoo.com , mchosp@hotmail

  
 
www.mccormick.in.th